Beginners

If this is your first Joomla! site or your first web site, you have come to the right place. Joomla will help you get your website up and running quickly and easily.

Start off using your site by logging in using the administrator account you created when you installed Joomla.

Register to read more...

Getting Help

There are lots of places you can get help with Joomla!. In many places in your site administrator you will see the help icon. Click on this for more information about the options and functions of items on your screen. Other places to get help are:

Lobbygruppen

Denna sidan är en domän under vilken man kan lägga olika kampanjsidor för projekt man vill driva. Det kan vara allt från lokala politiska projekt och kampanjer till större nationella och internationella.

Vi som driver Lobbygruppen.se är politiskt obundna humanister som tror på acceptans och medmänsklighet, men även att varje person har ett ansvar att agera för det man tror på!

Cykelbana Roskildevägen Malmö

En cykelbana längs Roskildevägen i Malmö behövs för att skapa säkrare cykelväg.

För att nå detta behövs så många röster som möjligt på Malmöinitiativet för cykelbana längs Roskildevägen.
Trycker du detta är viktigt, rösta / skriv under på länken här.

- - - - - - - - - - - -

Nedan är texten på Malmöinitiativet Cykelbana längs Roskildevägen.

Cykelbana längs Roskildevägen

Förslag

Bygg cykelbana längs Roskildevägen mellan korsningen John Ericssons väg / Roskildevägen och korsningen Carl Gustavs väg / Roskildevägen.

 

Bakgrundsinfo

Att cykla i Malmö bör vara pendlingsalternativet nummer ett och genom att göra det enklare och säkrare för cyklister i alla åldrar bör det öka cyklingen och minska bilåkandet. Detta har Malmö Stad insett och investerar mycket i nya cykelvägar samt att hålla cykelvägarna säkra.

En plats i Malmö som går att göra betydligt bättre än idag är Roskildevägen mellan John Ericssons väg och Carl Gustavs väg. På denna väg cyklar hundratals cyklister varje dag, men tyvärr blandas cyklisterna med bilar som backar ut från parkeringsplatser, bilar som använder gatan som genomfartsväg samt bilar som hämtar och lämnar barn på skolan etc.

Det finns mycket bra och fina cykelvägar från västra och sydvästra Malmö fram till korsningen John Ericssons väg / Roskildevägen. För att nå Malmös nya knutpunkt – Triangeln – är det därifrån kortast att cykla Roskildevägen. Detta har väldigt många cyklister noterat och cyklar därför denna väg. Att Roskildevägen är en svängd väg med parkeringar på båda sidor (både längs med vägen och i vinkel mot vägen) gör det ännu mer osäkert att cykla denna väg.

Att cykla dessa 900 meter i denna omgivning är farligt både för cyklisterna, gångtrafikanter som vill korsa gatan samt bilister. Då det är en stor skola vid mitten av Roskildevägen, finns ett dagis vid Roskildevägen, byggs ännu ett dagis vid Roskildevägen / Carl Gustavs väg samt att Sveriges bästa damfotbollslag spelar vid korsningen med Carl Gustavs väg borde det finnas ett stort incitament att göra denna väg säker för cyklister.
Idag är det tyvärr så att ett antal cyklister (mest barn på väg till och från skola och dagis) använder trottoaren för att cykla på av säkerhetsskäl. Men det skapar knappast ökad säkerhet för gångtrafikanter.

Att gångbanan och parkeringen öster om vägen nyligen byggdes om bör inte påverka detta beslut. Ibland kan man, efter en ombyggnad, inse att det går att göra saker ännu bättre.

Förslag på lösning
Ett förslag på lösning skulle kunna vara att man inför stoppförbud längs hela den västra / nordvästra delen av vägen. Då kan man flytta ut de vinklade parkeringarna på vägens östra / sydöstra sida (mot Pildammsparken) ca 1,5 – 2 meter. Härmed skapas möjligheten att ha en cykelbana parallellt med gång- / löpbanan längs parken.

Kontrollerar man antalet bilar som är parkerade på morgon- och kvällstid längs Roskildevägen så ser man att det är ofta fler lediga platser på vägens östra / sydöstra del samt parkeringen vid Själlandsplan än vad det är parkerade bilar längs vägens västra / nordvästra del. Med andra ord bör parkeringsplatserna räcka för de boende även om man tar bort parkeringsmöjligheten längs västra / sydvästra delen av vägen. Det finns också parkeringsmöjligheter längs Margaretavägen som ytterst sällan används.

Det går säkert även att göra ett något billigare alternativ genom att bara måla om rutorna längs östra / sydöstra delen så de går nästan ända ut i gatan. Då kan man öka trottoarytan längs Pildammsparken med ca 70 cm. Genom att minska lite på utskjutande buskar i parken bör man även då få plats med både gångtrafikanter, löpare och cyklister längs med parken.

Klicka här för att rösta / skriva under för att Malmö Stad ska utreda detta.

Options

As you make your Joomla! site you will control the details of the display using options also referred to as parameters. Options control everything from whether the author's name is displayed to who can view what to the number of items shown on a list.

Default options for each component are changed using the Options button on the component toolbar.

Options can also be set on an individual item, such as an article or contact and in menu links.

If you are happy with how your site looks, it is fine to leave all of the options set to the defaults that were created when your site was installed. As you become more experienced with Joomla you will use options more.

 

Subcategories

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.